Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej


 

Strona główna
Aktualności
Galeria
Liturgia Słowa
Dokumenty
Św. Tarsycjusz
Msze Święte
Ciekawe strony

 

 

15-06-2019

Pielgrzymka Rodzin

 

Skrócony obrzęd Komunii Chorych,
udzielnej przez szafarza nadzwyczajnego.

 Obrzęd zwykły Obrzęd skrócony

82. Obrzęd skrócony stosuje się wtedy, gdy trzeba udzielić Komunii św. wielu chorym, znajdującym się w różnych pokojach tego samego domu, : np. tego samego szpitala. Można włączyć pewne ele­menty obrzędu zwyczajnego.

 

83. Obrzęd można rozpocząć w kościele, w kaplicy albo w pierwszym pomieszczeniu odmówieniem przez szafarza antyfony:

 

O święta Uczto,* na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

 

84. Następnie szafarz udaje się do chorych, o ile to możliwe, w towarzystwie jakiejś osoby ze świecą. Szafarz mówi, albo raz do wszystkich chorych, którzy są w jednym pokoju, albo do każdego przyjmującego Komunię św.:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Przyjmujący Komunię św. mówią:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Chorzy przyjmują Komunię św. w zwykły sposób.

85. Końcową modlitwę (nr 80) można odmówić w kościele, w kaplicy albo w ostatnim pomieszczeniu.

Módlmy się.

A.

 Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, z ufności Cię prosimy, aby Najświętsze Ciało (Najdroższa Krew) Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, które(ą) przyjął nasz brat (przyjęła nasza siostra), było(a)

trwałą pomocą dla jego (jej) duszy i ciała.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.      ® 81

 

B. Albo:

Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.     ® 81

 

C. Albo:

Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha, prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.     ®81

 

D. Albo:

Posileni świętym darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

wersja do pobrania i wydruku
 

 


Strona główna | Aktualności | Galeria | Liturgia Słowa | Dokumenty | Św. Tarsycjusz | Msze Święte | Ciekawe strony

 kontakt: kontakt@szafarze-gliwice.pl
aktualizacja: 27 września 2012.