Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej


 

Strona główna
Aktualności
Galeria
Liturgia Słowa
Dokumenty
Św. Tarsycjusz
Msze Święte
Ciekawe strony

 

 

 

Dni skupienia

19-03-2022

Dzień skupienia

Gliwice

26-03-2022

Dzień skupienia

Bytom

2-04-2022

Dzień skupienia

Tarnowskie Góry

 

Skrócony obrzęd Komunii Chorych,
udzielnej przez szafarza nadzwyczajnego.

 Obrzęd zwykły Obrzęd skrócony

82. Obrzęd skrócony stosuje się wtedy, gdy trzeba udzielić Komunii św. wielu chorym, znajdującym się w różnych pokojach tego samego domu, : np. tego samego szpitala. Można włączyć pewne ele­menty obrzędu zwyczajnego.

 

83. Obrzęd można rozpocząć w kościele, w kaplicy albo w pierwszym pomieszczeniu odmówieniem przez szafarza antyfony:

 

O święta Uczto,* na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

 

84. Następnie szafarz udaje się do chorych, o ile to możliwe, w towarzystwie jakiejś osoby ze świecą. Szafarz mówi, albo raz do wszystkich chorych, którzy są w jednym pokoju, albo do każdego przyjmującego Komunię św.:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Przyjmujący Komunię św. mówią:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Chorzy przyjmują Komunię św. w zwykły sposób.

85. Końcową modlitwę (nr 80) można odmówić w kościele, w kaplicy albo w ostatnim pomieszczeniu.

Módlmy się.

A.

 Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, z ufności Cię prosimy, aby Najświętsze Ciało (Najdroższa Krew) Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, które(ą) przyjął nasz brat (przyjęła nasza siostra), było(a)

trwałą pomocą dla jego (jej) duszy i ciała.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.      ® 81

 

B. Albo:

Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.     ® 81

 

C. Albo:

Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha, prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.     ®81

 

D. Albo:

Posileni świętym darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

wersja do pobrania i wydruku
 

 


Strona główna | Aktualności | Galeria | Liturgia Słowa | Dokumenty | Św. Tarsycjusz | Msze Święte | Ciekawe strony

 kontakt: kontakt@szafarze-gliwice.pl
aktualizacja: 12 maja 2019.