Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej


 

Strona główna
Aktualności
Kongres
Galeria
Liturgia Słowa
Dokumenty
Św. Tarsycjusz
Msze Święte
Ciekawe strony

 

 

2-03-2024

Wielkopostny

dzień skupienia

Gliwice

9-03-2024

Wielkopostny

dzień skupienia

Tarnowskie Góry

16-03-2024

Wielkopostny

dzień skupienia

Bytom

8-06-2024

Pielgrzymka

do Rud

 

 

Kongres Eucharystyczny Diecezji Gliwickiej

W związku z tym, że zbliża się dzień otwarcia I. Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej (24 marca 2024 r.), dlatego poniżej zostaną zaprezentowane przygotowania do Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, hasło i logo tego wydarzenia oraz zostanie przybliżona jego struktura.

1.              Przygotowania do Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

Biskup Gliwicki, Sławomir Oder, który w dniu 11 marca 2023 r. odbył ingres do kościoła katedralnego w Gliwicach, już po ok. dwóch miesiącach urzędowania podzielił się z nami pragnieniem zorganizowania Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Wypracowanie koncepcji programowej Kongresu zlecił ks. dr Krzysztofowi Koniecznemu oraz ks. dr Krystianowi Piechaczkowi. Wspomniana koncepcja programowa została przyjęta w maju 2023 r.

Następnym krokiem w przygotowaniach Kongresu było powołanie grupy roboczej, której zadaniem jest wypracowanie kongresowego programu, obejmującego poziom diecezjalny. Jednocześnie poziom dekanalny i parafialny został pozostawiony w gestii Księży Dziekanów i Proboszczów.

Od połowy 2023 r. były regularnie organizowane spotkania robocze, na których były omawiane poszczególne problemy związane z przygotowaniem Kongresu. We wrześniu ubiegłego roku zostało przygotowane hasło i logo Kongresu. Następne miesiące zaowocowały opracowaniem poszczególnych statio (tj. program, goście kongresowi, wydarzenia towarzyszące, itp.). Grupa robocza uznała również za coś pożądanego przygotowanie wystawy o cudach eucharystycznych. Jako najbardziej odpowiedni wzór dla wspomnianej wystawy uznano wystawę autorstwa bł. Carlo Acutisa, który obok św. Jana Pawła II jest patronem naszego Kongresu.

Ponieważ w dzisiejszym świecie czymś bardzo ważnym jest obecność wydarzeń w mediach, dlatego na stronie www diecezji gliwickiej pojawiła się zakładka poświęcona Kongresowi. Dobrą okazją do rozpropagowania Kongresu stały się również odwiedziny kolędowe, podczas których kapłani mieli okazję przybliżyć krótko idę Kongresu oraz zostawić w domach lub mieszkaniach okolicznościowe obrazki, na których zostały wydrukowane adresy miejsc z informacjami na temat Kongresu.

Przy tej okazji warto również zauważyć, że Kongresowi towarzyszy wsparcie modlitewne wielu osób. Na początku stycznia br. Biskup Gliwicki, Sławomir Oder, zwrócił się do osób konsekrowanych z prośbą o modlitwę w intencji Kongresu. Z okazji Dnia Chorych (11.02.2024 r.) Biskup Oder zwrócił się z podobną prośbą do wszystkich chorych. Ponadto od dnia 4 lutego br. trwa adoracja w intencjach Kongresu w dekanatach naszej diecezji.

Kongres Eucharystyczny pragnie również zainicjować większy wysiłek formacyjny na rzecz poznania istoty i działania Eucharystii. Z tego powodu jako pierwsi wspomniany wysiłek formacyjny podjęli kapłani naszej diecezji, którzy w trzech różnych miejscach gromadzą się na wspólnej modlitwie raz na katechezie mistagogicznej, którą prowadzi biskup Piotr Greger z Bielska-Białej. Swój własny wkład w przygotowanie Kongresu ma również Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, na którym pracują księża profesorowie z naszej diecezji. Dzięki ich wysiłkom powstał zestaw katechez o różnych aspektach Eucharystii, które będą udostępnione naszym parafiom.

2.              Hasło i logo Kongresu Eucharystycznego[1]

Na hasło Kongresu Eucharystycznego zostały wybrane słowa: „Ja jestem z Wami”, ma swoje odniesienie do słów Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza (Mt 28,20). W tych słowach mieści się zapewnienie Chrystusa, potwierdzenie prawdy, w którą wierzymy. Ta pewność Jego obecności w naszym życiu pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom, ale też stawia nas wobec konieczności zweryfikowania naszego postępowania, zastanowienia się, czy mogę podnieść wzrok i popatrzeć w Jego oblicze. Stary Testament mówi, że kto je ogląda, musi umrzeć, ale nam Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie, który pozostał z nami i kazał patrzeć na siebie. To oblicze Chrystusa przemienia człowieka. Patrzenie w Jego serce przemienia nasze serce.

Ta obietnica „Jestem z wami” staje się przynagleniem do świadectwa i świadomego przeżywania misji, w której mamy być zaczynem nowej rzeczywistości. Chrystus nie mówi, że Kościół będzie zwycięską rzeczywistością obejmującą całą ludzkość, ale w naszym konkretnym środowisku mamy być zaczynem, który będzie ją zmieniać.

To „Jestem z wami” jest też przynagleniem, żeby odkrywać tam Jego obecność. I tu otwiera się cała przestrzeń dzieł miłosierdzia, wrażliwości na drugiego człowieka, który staje przed nami ze swoimi potrzebami, albo stoi z daleka, bo nawet nie ma odwagi podejść. To „Jestem z wami” otwiera nasze oczy na innych ludzi, poszerza nasze serca, żeby oni też mogli odkryć tę Obecność.

Logo Kongresu jest przejrzystym połączeniem symboli, przez które wyraża się najgłębsza istota tego wydarzenia. Całość swoim kształtem przypomina monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Kształt ten przywodzi także na myśl globus, co koresponduje z hasłem Kongresu, zaczerpniętym z Ewangelii św. Mateusza: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20). Wyraża to także Jezusowe pragnienie obecności w swoim Kościele na wszystkich krańcach ziemi.

W logo wpisana jest także litera „G”, co stanowi nawiązanie do diecezji gliwickiej, dla której Kongres będzie kolejnym krokiem w budowaniu własnej historii i tożsamości. Autorem identyfikacji wizualnej wydarzeń związanych z Kongresem Eucharystycznym jest Michał Grochoła. „Logo miało być proste i nowoczesne, ale też w jasny sposób odwoływać się do podstawowej idei, stąd też ta prosta forma znaku” - mówi autor.

3.              Struktura Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

Jednym z głównych założeń organizacyjnych Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego jest przeprowadzenie szeregu Statio, na których będą omawiane kolejne aspekty eucharystycznej rzeczywistości. Poszczególne Statio, nie wliczając w to inauguracji i zakończenia kongresu, będą się składały z dwóch odsłon: pierwsza z ich w sobotnie przedpołudnie, a druga w niedzielne popołudnie. W każdej ze wspomnianych odsłon jest przewidziana adoracja, katecheza, Eucharystia oraz agapa. Na każdą ze wspomnianych Statio zaprosiliśmy znanych przedstawicieli rzymskich dykasterii, kardynałów i arcybiskupów oraz wybitnych teologów.

Zainicjowana na poziomie Statio problematyka zostanie następnie podjęta na poziomie dekanalnym i parafialnym. Na tym poziomie, obok adoracji, katechezy i Eucharystii czeka nas jeszcze bogactwo inicjatyw lokalnych, takich jak konkursy, pielgrzymki, wieczory uwielbienia, itp. W najbliższym czasie na nasze parafie trafią plakaty informujące o tych wydarzeniach.


 

[1] Biskup Sławomir Oder w wywiadzie dla Gościa Gliwickiego (41/2023).

 


Strona główna | Aktualności | Kongres | Galeria | Liturgia Słowa | Dokumenty | Św. Tarsycjusz | Msze Święte | Ciekawe strony

 kontakt: kontakt@szafarze-gliwice.pl
aktualizacja: 24 marca 2024.